۱۳۹۴ تیر ۲۹, دوشنبه

کلیسا/مسجد/مذهب

بعد از کشته شدن چندین نفر در آمریکا بدست پسرکی 21 ساله چندین کلیسا در آمریکا به آتش کشیده شد که این نمیتونه بی دلیل باشه مذهب همیشه وقتی فکر میکنه که کم آورده به خود زنی رو میاره تا خودشو مظلوم جا بزنه ولی هرگز اینگونه نبوده و نیست مذهب دستی فراتر از اینها در زندگی آدمها داره حتا در آمریکا که مذهب پررنگه مذهب در آمریکا مالیاتی برای پول هایی که مفت بدست میاره پرداخت نمیکنه و حتا مدرسه های خودشو داره و افکار خاص خودشو تو مخ مردم و بچه ها فرو میکنه درسته کشته شدن چند انسان کار نا پسندی هست و در هر جای جهان اتفاق بیوفته این حرکت زشت و کثیفه ولی مذهب هیچ وقت بیگناه نبوده و نیست حتا در ایران هم این حرکت انجام شده بوده.

هیچ نظری موجود نیست: